Pomoc w problemach z Internetem


1. Co robić, gdy Internet nie działa?
Prawidłowe zainstalowanie systemu operacyjnego i sterowników karty sieciowej jest warunkiem koniecznym do połączenia z Internetem poprzez sieć MSI.
Przed zgłoszeniem awarii warto sprawdzić następujące rzeczy:
– czy system Windows XP/Vista/7 nie wyłączył POŁĄCZENIA LOKALNEGO (start ->ustawienia->panel sterowania->połączenia sieciowe->połączenie lokalne -> zobaczyć czy połączenie lokalne jest włączone, połączenie lokalne pali się na niebiesko, czy też wyłączone, połączenie lokalne pali sie na szaro),
– czy w menadżerze urządzeń systemu Windows na pewno mamy zainstalowaną kartę sieciową (żółty znak zapytania oznacza nierozpoznane urządzenie), (prawym przyciskiem myszy „kliknąć” na ikonę znajdującą sie na pulpicie „Mój komputer”->wybrać właściwości -> wybrać zakładkę sprzęt -> wybrać menadżer urządzeń),
– czy bezpośrednio przed awarią, nie instalowano nowego sprzętu lub oprogramowania (typu firewall) lub nie zmieniano konfiguracji komputera,
– czy w połączeniu sieciowym posiadamy ustawienia „automatyczne” (start ->ustawienia->panel sterowania-> połączenia sieciowe->prawym przyciskiem myszy kliknąć na połączenie lokalne i wybrać właściwości połączenia lokalnego->właściwości protokołu Internetowego TCP/IP -> zobaczyć czy wszystko jest ustawione automatycznie),
– czy w przeglądarce Internetowej nie ma ustawionego ręcznie serwera proxy (aby to sprawdzić należy uruchomić przeglądarkę Internet Explorer -> wybrać narzędzia -> opcje Internetowe -> z zakładki wybrać połączenia-> ustawienia sieci LAN-> tutaj nic nie powinno być wpisane),
– czy komputer nie jest zawirusowany (możliwe, że na ekranie przeglądarki wyświetli się stosowny komunikat),
– czy kabel dostarczający sygnał Internetowy jest prawidłowo podłączony do komputera oraz czy nie został uszkodzony (przycięty, złamany, przegryziony, zmiażdżony) w obrębie lokalu,
– czy gniazdko Internetowe nie zostało uszkodzone.
Następnie prosimy sprawdzić:
– jaki komunikat pokazuje się w prawym dolnym rogu na pasku narzędzi pulpitu (np. brak połączenia sieciowego, kabel sieciowy jest odłączony, przy zgłaszaniu awarii dokładna informacja znacznie przyśpieszy usunięcie usterki ), JEST TO DLA OPERATORA NAJISTOTNIEJSZA INFORMACJA
– poprawność przydzielenia adresu IP ( (start->uruchom ->wpisać: cmd i zatwierdzić wciskając enter ->wpisać komendę ipconfig /all i nacisnąć enter),
– czy na klatce schodowej, w budynku, w bloku jest prąd,
– czy karta sieciowa nie jest „zawieszona”. Aby odblokować kartę sieciową należy wykonać następujące czynności: wyłączyć komputer, wyjąć kabel zasilający (kabel komputerowy), wyjąć kabel internetowy z komputera, odczekać 10 minut, następnie z powrotem podłączyć kabel komputerowy i uruchomić komputer. Po pełnym załadowaniu systemu należy podłączyć kabel internetowy do komputera,
– czy w terminie uregulowano płatność za Internet.
Przypominamy, że nieuzasadnione wezwanie technika jest usługą płatną (opłata od 40 PLN)!
Informacje o przerwach w działaniu sieci wynikającej z modernizacji są odpowiednio wcześniej podawane na stronie www.msi.pl.

2. Posiadam ROUTER i Internet nie działa
– zrestartować urządzenie (wyjąć wtyczkę zasilającą od routera, odczekać 5 minut, a następnie z powrotem podłączyć zasilanie),
– upewnić się czy kable są prawidłowo podpięte w poszczególne porty (główny kabel od internetu MUSI się znajdować w porcie Internet lub WAN, reszta kabli od komputerów w pozostałych slotach),
– w przypadku zakupu nowego routera’a prosimy o kontakt z Operatorem, w celu aktywacji Internetu.
– polecamy poprawne sklonowanie adresu poprzednio używanej karty sieciowej.
Jeżeli powyższe czynności nie dadzą pożądanych rezultatów należy skontaktować sie z Biurem Obsługi Abonenta pod numerem (55) 279-11-22

3. Wymieniłem komputer, kartę sieciową lub zainstalowałem router
W taki przypadku, należy poprawnie podłączyć okablowanie do komputera/routera, sczytać adres fizyczny karty sieciowej i zadzwonić do Biura Obsługi Abonenta

4. Co zrobić w przypadku zmiany danych osobowych?
Należy podejść do Biura Obsługi Abonenta i zgłosić ten fakt oraz wypisać odpowiedni aneks

5. Chcę posiadać stały zewnętrzny adres IP
Adres taki jest dostępny, ale wiąże się z dodatkową opłatą 10 zł miesięcznie do abonamentu

6. Informacje końcowe
W trosce o Państwa komputery prosimy uziemić listwy i gniazda prądowe , do którego są podłączone komputery oraz inne urządzenia z nim związane. Na czas burzy należy odłączyć kable zasilające i internetowe z portów w komputerze ,routerze , switchu. Powyższe czynności uchronią Państwa komputer od uszkodzeń i przepięć związanych z burzą i wyładowaniami atmosferycznymi. Firma GRACOMM nie ponosi konsekwencji za uszkodzenia związane z przepięciami sieci energetycznej jak również wyładowaniami atmosferycznymi.